PRAKTIJKONDERSTEUNERS 

Somatiek

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners somatiek, Janneke Admiraal en Alie Timmerman.

Zij begeleiden zelfstandig specifieke patiëntengroepen zoals mensen met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, astma/COPD.

Hierbij werken zij nauw samen met de huisarts. Omdat zij voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en procedures, kunnen zij u professionele zorg verlenen.

Indien u wordt verwezen naar het spreekuur van Janneke of Alie, zullen zij u begeleiden bij uw aandoening: Zij geven u voorlichting en educatie en bespreken met u wat u zelf kunt doen om met de gevolgen van uw ziekte om te gaan.

Zij helpen u inzicht te krijgen in de problemen die kunnen voorkomen bij uw aandoening en zullen u passende, vindingrijke en persoonsgerichte zorg verlenen. Samen met u kijken zij naar uw mogelijkheden en uw beperkingen. Als u verandering wenst, kunnen zij een motiverende rol hebben, maar als voor u verandering niet meer mogelijk is kunnen zij ook een begeleidende rol hebben om de gevolgen van uw chronische ziekte zo veel mogelijk te beperken.

Ook als u nog niet bekend bent met een van bovenstaande ziektes, kunt u door uw huisarts naar de praktijkondersteuner verwezen worden. Haar taak is dan samen met u te kijken naar de preventieve mogelijkheden om het ontstaan van een risicovolle ziekte te voorkomen.

Drijfveren van Janneke en Alie: “Zorg op maat, samen zoeken naar oplossingen die passen bij de patiënt, met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënt verbeteren.”

Nieuw in onze praktijk: Conversation Maps 

"Zorg op maat, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren"

Foto janneke.jpg
Mw. J.E. Admiraal

Specialisaties: Astma/COPD, Diabetes mellitus type 2 (inclusief insuline therapie), Hart- en vaatziekten, Conversation maps

 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

alie.jpg
Mw A. Timmerman

Specialisaties: Astma/COPD, diabetes mellitus type 2 (inclusief insulinetherapie), Hart- en vaatziekten, Conversation maps

 

Mevr. Timmerman is naast haar werkzaamheden als praktijkondersteuner somatiek afgestudeerd tot verpleegkundige met als specifieke aandachtsgebieden: oncologie en ouderenzorg.

 

Aanwezig: maandag t/m woensdag