top of page

PRAKTIJKONDERSTEUNERS 

Somatiek

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners somatiek, Janneke Admiraal en Alie Timmerman.

Zij begeleiden zelfstandig specifieke patiëntengroepen zoals mensen met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, astma/COPD.

Hierbij werken zij nauw samen met de huisarts. Omdat zij voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en procedures, kunnen zij u professionele zorg verlenen.

Indien u wordt verwezen naar het spreekuur van Janneke of Alie, zullen zij u begeleiden bij uw aandoening: Zij geven u voorlichting en educatie en bespreken met u wat u zelf kunt doen om met de gevolgen van uw ziekte om te gaan.

Zij helpen u inzicht te krijgen in de problemen die kunnen voorkomen bij uw aandoening en zullen u passende, vindingrijke en persoonsgerichte zorg verlenen. Samen met u kijken zij naar uw mogelijkheden en uw beperkingen. Als u verandering wenst, kunnen zij een motiverende rol hebben, maar als voor u verandering niet meer mogelijk is kunnen zij ook een begeleidende rol hebben om de gevolgen van uw chronische ziekte zo veel mogelijk te beperken.

Ook als u nog niet bekend bent met een van bovenstaande ziektes, kunt u door uw huisarts naar de praktijkondersteuner verwezen worden. Haar taak is dan samen met u te kijken naar de preventieve mogelijkheden om het ontstaan van een risicovolle ziekte te voorkomen.

Drijfveren van Janneke en Alie: “Zorg op maat, samen zoeken naar oplossingen die passen bij de patiënt, met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënt verbeteren.”

"Zorg op maat, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren"

Foto janneke.jpg
Mw. J.E. Admiraal

Specialisaties: Astma/COPD, Diabetes mellitus type 2 (inclusief insuline therapie), Hart- en vaatziekten, Conversation maps

 

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

alie.jpg
Mw A. Timmerman
BIG-registratienummer: 09923526730 

Specialisaties: Astma/COPD, diabetes mellitus type 2 (inclusief insulinetherapie), Hart- en vaatziekten, Conversation maps

 

Mevr. Timmerman is naast haar werkzaamheden als praktijkondersteuner somatiek afgestudeerd tot verpleegkundige met als specifieke aandachtsgebieden: oncologie en ouderenzorg.

 

Aanwezig: maandag t/m woensdag

bottom of page