DISCLAIMER

Disclaimer

APRIL 2019

Onze vernieuwde website en alle (sub)onderdelen daarvan zijn eigendom van Huisartsenhelperplein. Het is niet toegestaan om de site (of bepaalde gedeeltes) openbaar te maken, te gebruiken of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huisartsenhelperplein.

De website is zorgvuldig samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie op deze site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig bijwerkt of aangepast, dit kan zonder enige kennisgeving gedaan worden.

Huisartsenhelperplein is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor directe of indirect schade, van welke aard ook, die verband houdt met de website. Wij stellen het zeer op prijs als taalfouten of onjuistheden worden gemeld.