OPLEIDING

Huisartsen in opleiding

In de onderstaande praktijk is een huisarts in opleiding (AIOS) werkzaam.

Praktijk Versteegen

Mevr. Y. Bingöl, aanwezig: maandag woensdag en vrijdag (tot en met december 2022)

 

 

Zij is afgestudeerd als arts en specialiseert zich tot huisarts. Zij doet zelfstandig spreekuur en bespreekt dit met de opleidende huisarts. Soms worden video-opnamen gemaakt die in de praktijk met de opleider worden bekeken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de assistente.

Ook assistentes, studenten en praktijkondersteuners in opleiding kunnen voor kortere of langere tijd stage lopen in de praktijk.