© Copyright 2019 Huisartsenhelperplein | Disclaimer                           

NIEUWS 

PATIËNTENSTOP

 04 oktober 2019

Om kwaliteit van zorg te waarborgen, hebben wij een patiëntenstop.

Het is momenteel niet mogelijk om u in te schrijven als nieuwe patiënt.

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

 25 maart 2019

Regelmatig krijgen we vragen over facturen die patiënten ontvangen van de zorgverzekeraar in het kader van het eigen risico. Een korte uitleg wat wel en wat niet onder het eigen risico valt.

Huisarts geneeskundige zorg valt in principe BUITEN het eigen risico. Maar als uw huisarts u verwijst voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of een (weefsel)kweek, vallen die kosten wél onder het eigen risico. Met andere woorden: alleen de diensten die door uw huisarts of medewerker van uw huisarts zélf worden verricht, vallen buiten het eigen risico.

‚Äč

Los van het eigen risico moet u ook rekening houden met de vergoeding van zorgkosten. Standaard huisarts geneeskundige zorg valt in Nederland in het basispakket. Dat betekent dat iedere verzekerde de zorg 100% vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde bijzondere zorg die door ons wordt geboden niet vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geïntegreerde Eerstelijnszorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe dat precies zit. Overigens is dit een uitzondering!

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, wendt u zich dan tot uw zorgverzekeraar.