NIEUWS 

elearning.jpeg

NIEUWE PATIËNTEN

Het is mogelijk om u in te schrijven als nieuwe patiënt binnen onze praktijk. Wilt u zich inschrijven?

Voor meer informatie en het inschrijfformulier klik hier

privacy2.jpg

PRIVACY AAN DE BALIE

De privacy van onze patiënten aan de balie is van groot belang voor een goede zorgverlening. Tot voor kort kon u als patiënt voor al uw vragen en informatie terecht bij de balie. Andere aanwezigen in de buurt van de balie, zouden mee kunnen luisteren en privacygevoelige informatie kunnen horen. Hierdoor kan de privacy van patiënten in het geding komen. 

Daarom vragen wij u vriendelijk om alleen afspraken te maken aan de balie. Wilt u uitslagen van onderzoeken of andere medische informatie, bel dan met één van onze assistentes.

Voor meer informatie over onze privacy reglement AVG, klik hier

eigen-risico-zorgverzekering.jpg

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

Regelmatig krijgen we vragen over facturen die patiënten ontvangen van de zorgverzekeraar in het kader van het eigen risico. Een korte uitleg wat wel en wat niet onder het eigen risico valt.

Huisarts geneeskundige zorg valt in principe BUITEN het eigen risico. Maar als uw huisarts u verwijst voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of een (weefsel)kweek, vallen die kosten wél onder het eigen risico. Met andere woorden: alleen de diensten die door uw huisarts of medewerker van uw huisarts zélf worden verricht, vallen buiten het eigen risico.

Los van het eigen risico moet u ook rekening houden met de vergoeding van zorgkosten. Standaard huisarts geneeskundige zorg valt in Nederland in het basispakket. Dat betekent dat iedere verzekerde de zorg 100% vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde bijzondere zorg die door ons wordt geboden niet vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geïntegreerde Eerstelijnszorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe dat precies zit. Overigens is dit een uitzondering!

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, wendt u zich dan tot uw zorgverzekeraar.