NIEUWS 

elearning.jpeg

NIEUWE PATIËNTEN

Vanaf november 2020 is het weer mogelijk om u in te schrijven als nieuwe patiënt binnen onze praktijk. Wilt u zich inschrijven?

Voor meer informatie en het inschrijfformulier klik hier

Vertrek van R. Lolkema

Augustus 2020

 

Beste mensen, beste patiënten,

 

Op deze wijze maak ik alvast kenbaar dat na 34 jaar huisarts te zijn geweest  het voor mij tijd  wordt om (langzaam) te vertrekken. Dit geeft mij een dubbel gevoel: het valt me de laatste jaren zwaarder, ook door hoe het huisartsenbestaan langzaamaan veranderd is en natuurlijk gaan de jaren tellen. Aan de andere kant heb ik met veel plezier gewerkt waarin het patiëntencontact mij het meest voldoening gaf.

 

Bent u al langere tijd in de praktijk, dan kennen wij elkaar al heel lang. 35 jaar geleden ben ik in deze praktijk in opleiding geweest bij dhr. B. Abma.  Daarna is de samenwerking  gebleven en zijn wij uiteindelijk geassocieerd. Van de Moddermanlaan verhuisd naar het Helperplein en toegetreden tot de HOED, zoals die nu nog steeds bestaat. Van opleiding, naar duo-praktijk, naar HOED met een groot team; en dat alles in het tijdsbestek van 34 jaar.

 

Zo’n 10 jaar geleden ging dhr. B. Abma met pensioen en werd zijn stokje overgedragen aan dhr. J.A. Bruggers en al snel vormden wij een maatschap. Waarschijnlijk heeft menigeen van u de laatste maanden gemerkt dat ik mij op de praktijk zo nu en dan heb laten waarnemen door mw. I.M.K.  ter Haar. Per 1 september 2020 zal zij mijn gehele patiëntenzorg overnemen. Waarschijnlijk zult u mij bij de griepprikken nog wel tegenkomen en wie weet op een ander moment. 

 

Vanwege corona maatregelen vind ik een afscheid ivv een receptie oid lastig, het zal er waarschijnlijk niet van komen.  Weet dat ik het patiëntencontact altijd heel boeiend  heb gevonden. Het gaat u allen goed en wellicht zien we elkaar nog voor 2021.

 

Roelien Lolkema

privacy2.jpg

PRIVACY AAN DE BALIE

De privacy van onze patiënten aan de balie is van groot belang voor een goede zorgverlening. Tot voor kort kon u als patiënt voor al uw vragen en informatie terecht bij de balie. Andere aanwezigen in de buurt van de balie, zouden mee kunnen luisteren en privacygevoelige informatie kunnen horen. Hierdoor kan de privacy van patiënten in het geding komen. 

Daarom vragen wij u vriendelijk om alleen afspraken te maken aan de balie. Wilt u uitslagen van onderzoeken of andere medische informatie, bel dan met één van onze assistentes.

Voor meer informatie over onze privacy reglement AVG, klik hier

eigen-risico-zorgverzekering.jpg

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

Regelmatig krijgen we vragen over facturen die patiënten ontvangen van de zorgverzekeraar in het kader van het eigen risico. Een korte uitleg wat wel en wat niet onder het eigen risico valt.

Huisarts geneeskundige zorg valt in principe BUITEN het eigen risico. Maar als uw huisarts u verwijst voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of een (weefsel)kweek, vallen die kosten wél onder het eigen risico. Met andere woorden: alleen de diensten die door uw huisarts of medewerker van uw huisarts zélf worden verricht, vallen buiten het eigen risico.

Los van het eigen risico moet u ook rekening houden met de vergoeding van zorgkosten. Standaard huisarts geneeskundige zorg valt in Nederland in het basispakket. Dat betekent dat iedere verzekerde de zorg 100% vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde bijzondere zorg die door ons wordt geboden niet vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geïntegreerde Eerstelijnszorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe dat precies zit. Overigens is dit een uitzondering!

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, wendt u zich dan tot uw zorgverzekeraar.