PRAKTIJK BRUGGERS & HEINEMAN

Dhr. J.A. Bruggers 

Aanwezig: maandag, woensdag en donderdagochtend

"Mijn naam is Ad Bruggers en ik ben sinds 2009 als huisarts werkzaam aan het Helperplein. Het mooie van mijn beroep is de variatie: Ik spreek mensen van jong tot oud, van allerlei verschillende achtergronden en met alle denkbare hulpvragen. Speerpunten zijn onder andere kleine chirurgische verrichtingen en de begeleiding in de laatste levensfase.

Ik ben getrouwd en heb twee zoons".

Bruggers en Heineman.JPG

Mw. H. Heineman

Aanwezig: dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag

"Ik ben Heike Heineman en inmiddels ruim 5 jaar huisarts. Ik ben vereerd dat ik het stokje van dokter Lolkema mag overnemen. Naast huisarts ben ik moeder van 4 kinderen, houd ik van muziek maken en ben ik vaak buiten aan het wandelen, sporten of spelen".

Wij werken beiden 50% op verschillende tijden. U mag een voorkeur uitspreken, doch bij spoed zult u geholpen worden door degene die dan aanwezig is.

050-5252562

Vertrek van R. Lolkema

Groningen, januari 2021


Beste mensen, beste patiënten,

Op deze wijze maak ik kenbaar dat na 34 jaar huisarts te zijn geweest het voor mij tijd wordt om te
vertrekken. Dit geeft mij een dubbel gevoel: het valt me de laatste jaren zwaarder, ook door hoe het
huisartsenbestaan langzaamaan veranderd is, de coronamaatregelen niet te vergeten en natuurlijk
gaan de jaren tellen. Aan de andere kant heb ik met veel plezier gewerkt waarin het
patiëntencontact mij het meest voldoening gaf.


Bent u al langere tijd in de praktijk, dan kennen wij elkaar al heel lang. 35 jaar geleden ben ik in deze
praktijk in opleiding geweest bij Ben Abma. Daarna is de samenwerking gebleven en zijn wij
uiteindelijk geassocieerd. Van de Moddermanlaan verhuisd naar het Helperplein en toegetreden tot
de HOED, zoals die nu nog steeds bestaat. Van opleiding, naar duo-praktijk, naar HOED met een
groot team; en dat alles in het tijdsbestek van 34 jaar.


Zo’n 10 jaar geleden ging Ben Abma met pensioen en werd zijn stokje overgedragen aan Ad
Bruggers en al snel vormden wij een maatschap. Medio januari zal ik mijn deel van de praktijk
overdragen. Ad Bruggers en Heike Heineman zullen samen de praktijk voortzetten.


Vanwege corona maatregelen is een afscheidsreceptie niet mogelijk. Weet dat ik het
patiëntencontact altijd heel boeiend heb gevonden. Bij deze wens ik u het allerbeste en veel
gezondheid voor de toekomst, het ga u goed!

Roelien Lolkema