NHG PRAKTIJK

NHG geaccrediteerde praktijk

Aan Huisartsen Helperplein is in 2012 het kwaliteitskeurmerk NHG-geaccrediteerde praktijk toegekend. De eisen en voorwaarden voor NHG-Praktijkaccreditering zijn ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

 

De voorwaarden zijn vastgesteld door een onafhankelijk college van deskundigen met vertegenwoordigers van het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), met de Inspectie voor de Gezondheidszorg als waarnemer. De toekenning van dit kwaliteitskeurmerk is een erkenning van het feit dat de praktijk volledig voldoet aan alle huidige eisen op het gebied van deskundigheid, toegankelijkheid, hygiëne, patiëntvriendelijkheid- en veiligheid. Daarnaast geeft een jaarlijkse controle de garantie dat er in deze praktijk blijvend gewerkt wordt aan kwaliteit en aan verdere verbetering daarvan.

nhg-logo-kleur-e1472038225539.jpg